Đổi Server Nếu Không Load Được:
SV #1 SV #2

Chịch nữa đi anh, em thấy chưa đủ…